Lời bài hát được hát bởi Lý Tuấn Kiệt (HKT) ft. Đông Thiên Đức

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lý Tuấn Kiệt (HKT) ft. Đông Thiên Đức