Lời bài hát được hát bởi Lý Hải - Bích Thảo

Tiêu đề
Sáng tác bởi