Lời bài hát được hát bởi Lý Chấn Hải

Tiêu đề
Sáng tác bởi