Lời bài hát được hát bởi Lưu Văn Chánh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lưu Văn Chánh