Lời bài hát được hát bởi Lưu Đức Hoa / Andy Lau / 刘德华

Tiêu đề
Sáng tác bởi