Lời bài hát được hát bởi Lương Quỳnh Mai

Tiêu đề
Sáng tác bởi