Lời bài hát được hát bởi Lương Gia Huy ft. Saka Trương Tuyền

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lương Gia Huy ft. Saka Trương Tuyền