Lời bài hát được hát bởi Lương Bích Hữu ft Cao Thái Sơn

Tiêu đề
Sáng tác bởi