Lời bài hát được hát bởi Louis-Trần Tử Dương

Tiêu đề
Sáng tác bởi