Lời bài hát được hát bởi Loren Kid[QN Band] ft Kim Joon Shin

Tiêu đề
Sáng tác bởi