Lời bài hát được hát bởi Lill Shin

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lill Shin