Lời bài hát được hát bởi Lill Shin ft Ku Lâm

Tiêu đề
Sáng tác bởi