Lời bài hát được hát bởi Lê Minh & Phương Uyên

Lê Minh & Phương Uyên