Lời bài hát được hát bởi Lan Trinh ft. Thanh Tâm (Tâm Tít) ft. Nam Cường ft. Nam Hee ft. Hà Thái Hoàng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lan Trinh ft. Thanh Tâm (Tâm Tít) ft. Nam Cường ft. Nam Hee ft. Hà Thái Hoàng