Lời bài hát được hát bởi Lam Trường - Trần Thu Hà

Tiêu đề
Sáng tác bởi