Lời bài hát được hát bởi Lam Trường ft. Thu Phương

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Lam Trường ft. Thu Phương