Lời bài hát được hát bởi Lam Tâm Mi / Pauline Lan (蓝心湄)

Tiêu đề
Sáng tác bởi