Lời bài hát được hát bởi Lâm Nhật Tiến - Phương Trinh

Tiêu đề
Sáng tác bởi