Lời bài hát được hát bởi Kitaro

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Kitaro