Lời bài hát được hát bởi Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun