Lời bài hát được hát bởi Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong