Lời bài hát được hát bởi KHON ft. Sour Larva

Tiêu đề
Sáng tác bởi