Lời bài hát được hát bởi Khởi My ft. Ngô Kiến Huy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Khởi My ft. Ngô Kiến Huy