Lời bài hát được hát bởi Khánh Nhi

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Khánh Nhi