Lời bài hát được hát bởi Khắc Dũng - Diệu Hiền

Tiêu đề
Sáng tác bởi