Lời bài hát được hát bởi Keyboardist Hoàng Hồng Quân

Tiêu đề
Sáng tác bởi