Lời bài hát được hát bởi Kang Eun Soo

Tiêu đề
Sáng tác bởi