Lời bài hát được hát bởi Kagami Taiga & Kuroko Tetsuya

Tiêu đề
Sáng tác bởi