Lời bài hát được hát bởi Jony Trí Nguyễn

Tiêu đề
Sáng tác bởi