Lời bài hát được hát bởi Jonhny Huỳnh Thanh Trực

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Jonhny Huỳnh Thanh Trực