Lời bài hát được hát bởi Jolly Nguyễn

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Jolly Nguyễn