Lời bài hát được hát bởi Jason Chen & Joseph Vincent

Tiêu đề
Sáng tác bởi