Lời bài hát được hát bởi Jang Jae In

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Jang Jae In