Lời bài hát được hát bởi Huỳnh Phong

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Huỳnh Phong