Lời bài hát được hát bởi Huỳnh Nhật Đông ft Quách Beem

Tiêu đề
Sáng tác bởi