Lời bài hát được hát bởi Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft. Dương Hồng Loan

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft. Dương Hồng Loan