Lời bài hát được hát bởi Huỳnh Khải Cần

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Huỳnh Khải Cần