Lời bài hát được hát bởi Huyền Thoại ft. Kim Lê Quyên

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Huyền Thoại ft. Kim Lê Quyên