Lời bài hát được hát bởi Huong Lan - Chi Tam

Tiêu đề
Sáng tác bởi