Lời bài hát được hát bởi Hồng Tú - Nguyễn Zen

Tiêu đề
Sáng tác bởi