Lời bài hát được hát bởi Hoàng Tôn ft. Yanbi

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hoàng Tôn ft. Yanbi