Lời bài hát được hát bởi Hoàng Ngọc Sang

Hoàng Ngọc Sang