Lời bài hát được hát bởi Hoàng Hải - Ngọc Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi