Lời bài hát được hát bởi Hoàng Hải Đăng

Hoàng Hải Đăng