Lời bài hát được hát bởi Hoàng Dương - Hiền Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi