Lời bài hát được hát bởi Hoàng Châu-Trường Đức

Tiêu đề
Sáng tác bởi