Lời bài hát được hát bởi Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hoàng Châu ft. Dương Ngọc Thái