Lời bài hát được hát bởi Hoài Tâm - Hồng Diễm

Tiêu đề
Sáng tác bởi