Lời bài hát được hát bởi Hòa Hiệp

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hòa Hiệp