Lời bài hát được hát bởi Hồ Trung Dũng & Hà Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi